INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EBA minor i skandinavistik är en utbildning som ger grundläggande kunskaper i respektive huvudspråk, samt kunskaper i skandinavisk (främst antingen i dansk, norsk eller svensk) litteratur, lingvistik, kultur och historia.
Den beräknade studietiden är 4-6 terminer.
En förutsättning till ansökan är en gymnasieexamen eller en statlig språkexamen i engelska eller tyska (nivå B2).
Utbildningen startar i början av höstterminen, och minorstuderande måste registrera sig officiellt under provperioden efter denna första termin. Kurserna ska väljas enligt föreskriven ordningsföljd, och språkkurserna med samma nummer (1A, 1B, 1C, 1D samt 2A, 2B, 2C, 2D) måste absolveras under samma termin. De som vill välja BA minor i skandinavistik bör uppsöka institutionschefen senast under höstterminens första vecka, eftersom deras möjligheter till att delta i utbildningen starkt beror på hur många som kommer att delta i BA utbildningen i skandinavistik under kommande år.
Utbildningen slutar med språkprovet (Grundprov i danska, norska eller svenska, kurskod SKA-903), som har samtliga kurser som förutsättning.
Lista över alla BA minor kurser
    BBN-SKD-101 Danska 1A
    BBN-SKN-101 Norska 1A
    BBN-SKS-101 Svenska 1A
    BBN-SKD-102 Danska 1B
    BBN-SKN-102 Norska 1B
    BBN-SKS-102 Svenska 1B
    BBN-SKD16-103 Danska 1C
    BBN-SKN16-103 Norska 1C
    BBN-SKS16-103 Svenska 1C
    BBN-SKD16-104 Danska 1D
    BBN-SKN16-104 Norska 1D
    BBN-SKS16-104 Svenska 1D
    BBN-SKA-141 Nordisk historia 1.
    BBN-SKA-151 De nordiska länderna 1.
    BBN-SKD16-105 Danska 2A
    BBN-SKN16-105 Norska 2A
    BBN-SKS16-105 Svenska 2A
    BBN-SKD16-106 Danska 2B
    BBN-SKN16-106 Norska 2B
    BBN-SKS16-106 Svenska 2B
    BBN-SKD16-107 Danska 2C
    BBN-SKN16-107 Norska 2C
    BBN-SKS16-107 Svenska 2C
    BBN-SKD16-108 Danska 2D
    BBN-SKN16-108 Norska 2D
    BBN-SKS16-108 Svenska 2D
    BBN-SKA-142 Nordisk historia 2.
    BBN-SKA-152 De nordiska länderna 2.
    BBN-SKD16-201 Danska 3A
    BBN-SKN16-201 Norska 3A
    BBN-SKS16-201 Svenska 3A
    BBN-SKD16-202 Danska 3B
    BBN-SKN16-202 Norska 3B
    BBN-SKS16-202 Svenska 3B
    BBN-SKD16-203 Danska 3C
    BBN-SKN16-203 Norska 3C
    BBN-SKS16-203 Svenska 3C
    BBN-SKD16-221 Dansk deskriptiv grammatik 1A
    BBN-SKN16-221 Norsk deskriptiv grammatik 1A
    BBN-SKS16-221 Svensk deskriptiv grammatik 1A
    BBN-SKD16-311 Dansk litteratur 1A
    BBN-SKN16-311 Norsk litteratur 1A
    BBN-SKS16-311 Svensk litteratur 1A
    BBN-SKA11-331 Interskandinavisk kommunikation
    BBN-SKD16-204 Danska 4A
    BBN-SKN16-204 Norska 4A
    BBN-SKS16-204 Svenska 4A
    BBN-SKD16-205 Danska 4B
    BBN-SKN16-205 Norska 4B
    BBN-SKS16-205 Svenska 4B
    BBN-SKD16-206 Danska 4C
    BBN-SKN16-206 Norska 4C
    BBN-SKS16-206 Svenska 4C
    BBN-SKD16-222 Dansk deskriptiv grammatik 2A
    BBN-SKN16-222 Norsk deskriptiv grammatik 2A
    BBN-SKS16-222 Svensk deskriptiv grammatik 2A
    BBN-SKD16-312 Dansk litteratur 2A
    BBN-SKN16-312 Norsk litteratur 2A
    BBN-SKS16-312 Svensk litteratur 2A
    BBN-SKA11-341 Nordisk litteratur- och idéhistoria A
    BBN-SKD16-313 Dansk litteratur 3A
    BBN-SKN16-313 Norsk litteratur 3A
    BBN-SKS16-313 Svensk litteratur 3A
    BBN-SKA11-351 Nordisk kulturhistoria A
    BBN-SKD16-314 Dansk litteratur 4A
    BBN-SKN16-314 Norsk litteratur 4A
    BBN-SKS16-314 Svensk litteratur 4A
Lista över alla BA minor kurser med kursinnehåll
BBN-SKD-101 Danska 1A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: --/


BBN-SKN-101 Norska 1A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: --/


BBN-SKS-101 Svenska 1A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: --/


BBN-SKD-102 Danska 1B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: --/


BBN-SKN-102 Norska 1B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: --/


BBN-SKS-102 Svenska 1B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: --/


BBN-SKD16-103 Danska 1C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: --/


BBN-SKN16-103 Norska 1C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: --/


BBN-SKS16-103 Svenska 1C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: --/


BBN-SKD16-104 Danska 1D
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: --/


BBN-SKN16-104 Norska 1D
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: --/


BBN-SKS16-104 Svenska 1D
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: --/


BBN-SKA-141 Nordisk historia 1.
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/valfri, förutsättning: --/
Nordens historia från början till 1500-talet. De första människorna i Norden. Skrivna källor, källornas rangordning och bedömning. Vikingatiden. Vikingarnas, norrmännens, normannernas stater. Staternas stabilisering i Norden. Feudalismens speciella nordiska typ. Sociala strukturer i Norden på 1100 och 1200-talet. Danmarks ledarroll, dess ekonomiska bakgrund. Den Nordiska unionen och Sveriges försök att bli självständig.


BBN-SKA-151 De nordiska länderna 1.
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/valfri, förutsättning: --/
Nordens geografi. Sociala strukturer, statsform, ekonomiska förhållanden (industri, finanser), samhällsintitutionernas system, trafik och vägar, kommunikation och media, rättssystemet och försvaret i de nordiska staterna.


BBN-SKD16-105 Danska 2A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 101-104/


BBN-SKN16-105 Norska 2A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 101-104/


BBN-SKS16-105 Svenska 2A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 101-104/


BBN-SKD16-106 Danska 2B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 101-104/


BBN-SKN16-106 Norska 2B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 101-104/


BBN-SKS16-106 Svenska 2B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 101-104/


BBN-SKD16-107 Danska 2C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 101-104/


BBN-SKN16-107 Norska 2C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 101-104/


BBN-SKS16-107 Svenska 2C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 101-104/


BBN-SKD16-108 Danska 2D
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 101-104/


BBN-SKN16-108 Norska 2D
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 101-104/


BBN-SKS16-108 Svenska 2D
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 101-104/


BBN-SKA-142 Nordisk historia 2.
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/valfri, förutsättning: 141/


BBN-SKA-152 De nordiska länderna 2.
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/valfri, förutsättning: 151/
De mindre kjente forhold i de skandinaviske landenes natur, samfunn, politikk og institusjonssystem. Oversikt over muligheten til å samle informasjon om disse emnene. Analyse av de spesielle, særegne og generelle fenomener.


BBN-SKD16-201 Danska 3A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/


BBN-SKN16-201 Norska 3A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/


BBN-SKS16-201 Svenska 3A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/


BBN-SKD16-202 Danska 3B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/


BBN-SKN16-202 Norska 3B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/


BBN-SKS16-202 Svenska 3B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/


BBN-SKD16-203 Danska 3C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/


BBN-SKN16-203 Norska 3C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/


BBN-SKS16-203 Svenska 3C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/


BBN-SKD16-221 Dansk deskriptiv grammatik 1A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Fonetik och fonologi. Vokal- och konsonantfonemens realisationer, /r/-fonemets påverkan på vokalerna. De sekundära diftongernas tolkningsmöjligheter. “Consonant Gradation” i danskan. Stavelse, betoning och intonation. Stötens fonologi. Fonotax. Schwa-regler.


BBN-SKN16-221 Norsk deskriptiv grammatik 1A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Fonologi: skillnaden mellan fonetik och fonologi. De norska vokalernas och konsonanternas egenskaper, distinktiva drag. Morfologi: verbböjning, möjliga verbklasser. Substantivböjning. Distribution. Böjning med flektion och suffix. Stamvarianter. Adjektivböjning. Adjektivets komparation. Ordbildning. De produktiva ordbildningsmönstren.


BBN-SKS16-221 Svensk deskriptiv grammatik 1A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Fonologi och fonetik. Svenskans vokal- och konsonantsystem. Allofoner i svenskan. Reducerade former. De viktigare fonologiska reglerna. Svenskans fonotaktiska system. Svenskans prosodi. Betoning, kvantitet, ordaccent. Morfologi. Morfem. Ordbildning. De produktiva ordbildningsmönster. Översikt över ordklassernas böjningsmönster.


BBN-SKD16-311 Dansk litteratur 1A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Litteraturhistorisk översikt över Danmarks litteratur från 1900-talets början till åren efter adnra världskriget. De viktigaste litterära strömningarna (det folkliga genombrottet, modernismens andra fas, kulturradikalismen, mellankrigstidens litteratur, Heretica, absurdismen, nyrealismen), de mest betydande författarna och deras verk (Jeppe Åkjer, Martin Andersen Nexø, Emil Bønnelycke, Hans Hartig Seedorff, Tom Kristensen, Otto Gelsted, Tove Ditlevsen, Hans Scherfig, Martin A. Hansen, Ole Wivel, Karen Blixen, Peter Seeberg, Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg, Leif Panduro, Christian Kampmann och Anders Bodelsen).


BBN-SKN16-311 Norsk litteratur 1A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Norsk litteratur från början av nittonhundratalet till åren efter andra världskriget. De viktigaste litterära strömningarna (nyrealismen, nyromantiken, naturalismen, impressionismen), de mest betydande författarna och deras verk (K. Hamsun, S. Undset, S. Hoel, J. Falkberget, A. Øverland, A. Sandemose).


BBN-SKS16-311 Svensk litteratur 1A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Svensk litteratur från början av nittonhundratalet till åren efter andra världskriget. De viktigaste litterära strömningarna (borgerlig realism, proletärlitteratur, statarskolan, beredskapslitteratur, modernism, modern roman), de mest betydande författarna och deras verk (Edith Södergran, Harry Martinsson, Agnes von Krusenstjerna, Hjalmar Bergman, Martin Koch, Ivar Lo-Johansson, Jan Fridegård, Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist, Stig Dagerman, Vilhelm Ekelund, Eyvind Johnson).


BBN-SKA11-331 Interskandinavisk kommunikation
(prov, 2 timmar/vecka, 5 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/obligatorisk, förutsättning: --/
Semikommunikation i Skandinavien. Diakroni: från urnordiskan till de moderna skandinaviska språken. De centrala skandinaviska språkens (danskans, norskans, svenskans) jämförande undersökning, språkens ortografiska, fonologiska, morfologiska, syntaktiska och semantiska jämförelse. Likheter och skillnader. De icke-centrala skandinaviska språkens (isländskans och färöiskans) interskandinaviska strategier. Hur antar de enskilda skandinaviska språken låneord. Norskans roll, överbryggande avstånden i semikommunikationen. Orsaker och förklaringar. De i Norden talade icke-skandinaviska språkens situation. Den interskandinaviska kulturmiljön.


BBN-SKD16-204 Danska 4A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 201-203/


BBN-SKN16-204 Norska 4A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 201-203/


BBN-SKS16-204 Svenska 4A
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 201-203/


BBN-SKD16-205 Danska 4B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 201-203/


BBN-SKN16-205 Norska 4B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 201-203/


BBN-SKS16-205 Svenska 4B
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 201-203/


BBN-SKD16-206 Danska 4C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 201-203/


BBN-SKN16-206 Norska 4C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 201-203/


BBN-SKS16-206 Svenska 4C
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 201-203/


BBN-SKD16-222 Dansk deskriptiv grammatik 2A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Morfologi: substantivböjning (fonologiska och morfologiska faktorer), distribution, förutsägelsens möjligheter, adjektivböjning, komparation. Verbets morfologi. De produktiva ordbildnings regler. Sammansättningar. Syntaks: passivkonstruktionernas syntaktiska och semantiska karakteristika. Tempus i danskan. Kongruensproblem mellan substantiv och verb. Reflexivitet i danskan. V-V konstruktioner. Konjunktioner. Ordföljdsregler i huvudsats och bisats. Adverbialen. Elliptiska konstruktioner. Diderichsens satsschema. Modeller.


BBN-SKN16-222 Norsk deskriptiv grammatik 2A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Syntax. Passivkonstruktioner och dess syntatktiska, semantiska beskrivning. Tempusets problematik i norskan. Reflexivitet: sin vs. hans/hennes. Subjektets roll i satsen. Ordföljd i huvudsats och bisats. Adverbialens placering. Strykningsregler. Elliptiska konstruktioner. En jämförelse av Diderichsens satsschema och frasstrukturen. Satstyper, sammansatta meningar. Modus, tempus, aspekt. Semantiska grundbegrepp, betydelsens beskrivning, talhandlingar.


BBN-SKS16-222 Svensk deskriptiv grammatik 2A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Ordfogningar och ledtyper. Satsdelar. Strykningsregler. Kongruens. Subjektets roll, subjektsregeln. Reflexiv syftning. Meningstyper. Huvudsats- och bisatsordföljd. Typer av bisatser. Bisatser med huvudsatskonstruktion. Ordföljdsprinciper. Tempus, modus, modalitet, aktionsart. Passivkonstruktioner. Semantik. Den språkliga symbolen. Egenskaper hos språkliga betydelser och relationer mellan olika slags betydelser. Pragmatik. Yttrandet, talhandlingen.


BBN-SKD16-312 Dansk litteratur 2A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Litteraturhistorisk översikt över Danmarks litteratur från 1870 till 1900. De viktigaste litterära strömningarna (naturalismen, symbolismen), de mest betydande författarna och deras verk (Georg Brandes, Jens Peter Jacobsen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Sophus Clausen, Johannes Jørgensen, Viggo Stuckenberg).


BBN-SKN16-312 Norsk litteratur 2A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Det moderna genombrottets norska litteratur från 1880 till 1910. De viktigaste litterära strömningarna (realismen, naturalismen, moraldebatt och kvinnofrågan), de mest betydande författarna och deras verk (H. Ibsen, B. Bjørnson, A. Kielland, J. Lie, A. Skram).


BBN-SKS16-312 Svensk litteratur 2A
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Det moderna genombrottets svenska litteratur från 1880 till 1910. De viktigaste litterära strömningarna (Det unga Sverige, naturalismen, nittiotalet), de mest betydande författarna och deras verk (August Strindberg, Ola Hansson, Verner von Heidenstam, Oscar Levertin, Gustav Fröding, Erik Axel Karlfeldt, Selma Lagerlöf, Hjalmar Söderberg).


BBN-SKA11-341 Nordisk litteratur- och idéhistoria A
(prov, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/obligatorisk, förutsättning: --/
Översikt över gemensamma och avvikande tendenser och strömningar I de tre nordiska litteraturerna, samt över de viktigaste strömningarna I Danmarks, Norges och Sveriges idéhistoria från 1800-talet till 1960-talet.


BBN-SKD16-313 Dansk litteratur 3A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Dansk litteratur på 1800-talet. De viktigaste litterära strömningarna (romantiken, poetisk realism, biedermeier), de mest betydande författarna och deras verk (Henrik Steffens, Adam Oehlenschläger, Emil Aarestrup, Christian Winther, N. F. S. Grundtvig, P. M. Møller, St. St. Blicher, H. C. Andersen, B. S. Ingemann, S. Kierkegaard).


BBN-SKN16-313 Norsk litteratur 3A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Norsk litteratur under artonhundratalet. De viktigaste litterära strömningarna (det nationala genombrottet, folkpoesin, den nynorska språkdebatten), de mest betydande författarna och deras verk (H. Wergeland, J. S. C. Welhaven, I. Aasen, J. Moe, P. C. Asbjørnsen, C. Collett).


BBN-SKS16-313 Svensk litteratur 3A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Svensk litteratur under artonhundratalet. De viktigaste litterära strömningarna (romatiken, fosforisterna, göticismen, realismen), de mest betydande författarna och deras verk (P. D. A. Atterbom, Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius, C. J. L. Almquist, Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén, Viktor Rydberg, Johan Ludvig Runeberg, Carl Snoilsky).


BBN-SKA11-351 Nordisk kulturhistoria A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/obligatorisk, förutsättning: --/
Gemensam kultur – nationella kulturer. En konsthistorisk översikt – musik, bildkonst, arkitektur, design och film i Skandinavien, betydande representanter. Konstmöten – kulturmöten inom och utanför Norden. Kulturellt samarbete i Norden från Skandinavismens tid till dagens institutioner i Nordiska Rådet.


BBN-SKD16-314 Dansk litteratur 4A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Dansk litteratur under sjuttonhundratalet. De viktigaste litterära strömningarna (upplysningen, klassicismen, rokoko, litterära sällskap), de mest betydande författarna och deras verk (Ludvig Holberg, J. S. Sneedorff, Hans Adolph Brorson, Johannes Ewald). Utblick på dansk litteratur på slutet av 1900-talet.


BBN-SKN16-314 Norsk litteratur 4A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Norsk litteratur under sjuttonhundratalet. De viktigaste litterära strömningarna (upplysningen, klassicismen), de mest betydande författarna och deras verk (H. A. Brorson, L. Holberg, Det Norske Selskab og J. H. Wessel, J. Ewald, E. Storm). Utblick på norsk litteratur före och efter moderniteten.


BBN-SKS16-314 Svensk litteratur 4A
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/obligatorisk, förutsättning: 105-108/
Svensk litteratur under sjuttonhundratalet. De viktigaste litterära strömningarna (upplysningen, klassicismen, tankebyggarorden, rokoko, gustaviansk poesi, förromantiken), de mest betydande författarna och deras verk (Olof von Dalin, Hedwig Charlotta Nordenflycht, Gustav Philip Creutz, Gustaf Fredrik Gyllenborg, Emanuel Swedenborg, Carl Michael Bellman, Carl von Linné, Jacob Wallenberg, Johan Henrik Kellgren, Anna Maria Lenngren, Carl Gustaf af Leopold, Thomas Thorild, Bengt Lidner, Frans Michael Franzén). Utblick på svensk litteratur före och efter moderniteten.


Schemat med alla BA minor kurser
(vårterminen läsåret 2018/2019)
    BBN-SKD-101 Danska 1A
         Gábor Csúr, doktorand
         tisdag, 11.30-13.00
         rum: 245

    BBN-SKN-101 Norska 1A
         Nikolett Kovács, 0
         tisdag, 11.00-12.30
         rum: 151

    BBN-SKS-101 Svenska 1A
         Péter Mádl, docent
         onsdag, 13.00-14.30
         rum: 144

    BBN-SKD-102 Danska 1B
         Gábor Csúr, doktorand / Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tisdag, 13.00-13.45 / onsdag, 14.30-15.15
         rum: 245 / 152

    BBN-SKN-102 Norska 1B
         Ildikó Vaskó, docent / Cecilie Hauglund, lektor
         tisdag, 12.30-13.15 / fredag, 10.00-10.45
         rum: 151 / 137

    BBN-SKS-102 Svenska 1B
         Péter Mádl, docent / Ildikó Annus, assistent
         onsdag, 14.30-15.15 / fredag, 10.00-10.45
         rum: 144 / 151

    BBN-SKD16-103 Danska 1C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         onsdag, 13.00-14.30
         rum: 152

    BBN-SKN16-103 Norska 1C
         Cecilie Hauglund, lektor
         fredag, 10.45-12.15
         rum: 137

    BBN-SKS16-103 Svenska 1C
         Ildikó Annus, assistent
         fredag, 8.30-10.00
         rum: 151

    BBN-SKD16-104 Danska 1D
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         torsdag, 10.30-12.00
         rum: 151

    BBN-SKN16-104 Norska 1D
         Cecilie Hauglund, lektor
         onsdag, 13.00-14.30
         rum: 137

    BBN-SKS16-104 Svenska 1D
         Måns Wadensjö, lektor
         tisdag, 14.00-15.30
         rum: 122

    BBN-SKA-141 Nordisk historia 1.
         Ildikó Annus, assistent
         måndag, 12.00-12.45
         rum: 151

    BBN-SKA-151 De nordiska länderna 1.
         Ildikó Annus, assistent
         måndag, 13.00-13.45
         rum: 151

    BBN-SKD16-105 Danska 2A
         Gábor Csúr, doktorand
         tisdag, 11.30-13.00
         rum: 137

    BBN-SKN16-105 Norska 2A
         Nikolett Kovács, 0
         tisdag, 11.00-12.30
         rum: 151

    BBN-SKS16-105 Svenska 2A
         Péter Mádl, docent
         onsdag, 13.00-14.30
         rum: 144

    BBN-SKD16-106 Danska 2B
         Gábor Csúr, doktorand / Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tisdag, 13.00-13.45 / onsdag, 13.00-13.45
         rum: 137 / 154

    BBN-SKN16-106 Norska 2B
         Nikolett Kovács, 0 / Cecilie Hauglund, lektor
         tisdag, 12.30-13.15 / torsdag, 9.00-9.45
         rum: 151 / 151

    BBN-SKS16-106 Svenska 2B
         Péter Mádl, docent / Ildikó Annus, assistent
         onsdag, 14.30-15.15 / fredag, 8.30-9.15
         rum: 144 / 151

    BBN-SKD16-107 Danska 2C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         onsdag, 13.45-15.15
         rum: 137

    BBN-SKN16-107 Norska 2C
         Cecilie Hauglund, lektor
         torsdag, 9.45-11.15
         rum: 151

    BBN-SKS16-107 Svenska 2C
         Ildikó Annus, assistent
         fredag, 9.15-10.45
         rum: 151

    BBN-SKD16-108 Danska 2D
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         torsdag, 10.00-11.30
         rum: 154

    BBN-SKN16-108 Norska 2D
         Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         måndag, 14.00-15.30
         rum: 151

    BBN-SKS16-108 Svenska 2D
         Måns Wadensjö, lektor
         torsdag, 12.00-13.30
         rum: 233

    BBN-SKA-142 Nordisk historia 2.
         Ildikó Annus, assistent
         måndag, 11.00-11.45
         rum: 151

    BBN-SKA-152 De nordiska länderna 2.
         Ildikó Annus, assistent
         måndag, 12.00-12.45
         rum: 151

    BBN-SKD16-201 Danska 3A
         Anita Soós, universitetsadjunkt
         tisdag, 10.00-11.30
         rum: 153

    BBN-SKN16-201 Norska 3A
         Cecilie Hauglund, lektor
         torsdag, 14.00-15.30
         rum: 154

    BBN-SKS16-201 Svenska 3A
         Måns Wadensjö, lektor
         onsdag, 12.30-14.00
         rum: 154

    BBN-SKD16-202 Danska 3B
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         torsdag, 12.00-13.30
         rum: 113

    BBN-SKN16-202 Norska 3B
         Cecilie Hauglund, lektor
         tisdag, 12.00-13.30
         rum: 152

    BBN-SKS16-202 Svenska 3B
         Vanda Péteri, assistent
         torsdag, 12.00-13.30
         rum: 123

    BBN-SKD16-203 Danska 3C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         onsdag, 10.00-11.30
         rum: 153

    BBN-SKN16-203 Norska 3C
         Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         måndag, 10.00-11.30
         rum: 253

    BBN-SKS16-203 Svenska 3C
         Vanda Péteri, assistent
         tisdag, 8.30-10.00
         rum: 122

    BBN-SKD16-221 Dansk deskriptiv grammatik 1A
         Péter Ács, docent
         onsdag, 16.00-16.45
         rum: 151

    BBN-SKN16-221 Norsk deskriptiv grammatik 1A
         Ildikó Vaskó, docent
         tisdag, 14.00-14.45
         rum: 154

    BBN-SKS16-221 Svensk deskriptiv grammatik 1A
         Vanda Péteri, assistent
         torsdag, 10.00-10.45
         rum: 121

    BBN-SKD16-311 Dansk litteratur 1A
         Anita Soós, universitetsadjunkt
         måndag, 9.15-10.00
         rum: 113

    BBN-SKN16-311 Norsk litteratur 1A
         Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         fredag, 13.00-13.45
         rum: 253

    BBN-SKS16-311 Svensk litteratur 1A
         Péter Mádl, docent
         fredag, 14.30-15.15
         rum: 112

    BBN-SKA11-331 Interskandinavisk kommunikation
         Péter Ács, docent
         måndag, 12.00-13.30
         rum: 245

    BBN-SKD16-204 Danska 4A
         Anita Soós, universitetsadjunkt
         tisdag, 10.00-11.30
         rum: 233

    BBN-SKN16-204 Norska 4A
         Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         måndag, 10.00-11.30
         rum: 144

    BBN-SKS16-204 Svenska 4A
         Vanda Péteri, assistent
         torsdag, 12.15-13.45
         rum: 152

    BBN-SKD16-205 Danska 4B
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         onsdag, 10.00-11.30
         rum: 121

    BBN-SKN16-205 Norska 4B
         Cecilie Hauglund, lektor
         tisdag, 12.00-13.30
         rum: 121

    BBN-SKS16-205 Svenska 4B
         Ildikó Annus, assistent
         tisdag, 10.00-11.30
         rum: 124

    BBN-SKD16-206 Danska 4C
         Carina Bagge Vestergaard, lektor
         torsdag, 12.00-13.30
         rum: 113

    BBN-SKN16-206 Norska 4C
         Cecilie Hauglund, lektor
         onsdag, 13.30-15.00
         rum: 124

    BBN-SKS16-206 Svenska 4C
         Måns Wadensjö, lektor
         tisdag, 12.00-13.30
         rum: 123

    BBN-SKD16-222 Dansk deskriptiv grammatik 2A
         Péter Ács, docent
         måndag, 16.30-17.15
         rum: 151

    BBN-SKN16-222 Norsk deskriptiv grammatik 2A
         Ildikó Vaskó, docent
         tisdag, 14.00-14.45
         rum: 154

    BBN-SKS16-222 Svensk deskriptiv grammatik 2A
         Vanda Péteri, assistent
         torsdag, 10.30-11.15
         rum: 152

    BBN-SKD16-312 Dansk litteratur 2A
         Anita Soós, universitetsadjunkt
         måndag, 9.15-10.00
         rum: 113

    BBN-SKN16-312 Norsk litteratur 2A
         Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         torsdag, 12.00-12.45
         rum: 151

    BBN-SKS16-312 Svensk litteratur 2A
         Péter Mádl, docent
         fredag, 14.30-15.15
         rum: 144

    BBN-SKA11-341 Nordisk litteratur- och idéhistoria A
         András Masát, professor
         tisdag, 17.00-18.30
         rum: 151

    BBN-SKD16-313 Dansk litteratur 3A
         Anita Soós, universitetsadjunkt
         måndag, 11.00-11.45
         rum: 113

    BBN-SKN16-313 Norsk litteratur 3A
         Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         måndag, 12.00-12.45
         rum: 137

    BBN-SKS16-313 Svensk litteratur 3A
         Péter Mádl, docent
         fredag, 13.00-13.45
         rum: 144

    BBN-SKA11-351 Nordisk kulturhistoria A
         Måns Wadensjö, lektor / Carina Bagge Vestergaard, lektor / Cecilie Hauglund, lektor
         torsdag, 16.00-17.30
         rum: 151

    BBN-SKD16-314 Dansk litteratur 4A
         Anita Soós, universitetsadjunkt
         måndag, 11.00-11.45
         rum: 113

    BBN-SKN16-314 Norsk litteratur 4A
         Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         måndag, 12.00-12.45
         rum: 122

    BBN-SKS16-314 Svensk litteratur 4A
         Péter Mádl, docent
         fredag, 13.00-13.45
         rum: 112