INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N ESchemat med alla BA kurser
(vårterminen läsåret 2018/2019)

Grundutbildning:

1:a terminen

BBN-FLN11-101
Grundkurs i lingvistik

BBN-FLI11-101
Grundkurs i litteraturvetenskap

BBN-SKD-101
Danska 1A
         lärare: Gábor Csúr, doktorand
         tid: tisdag, 11.30-13.00
         rum: 245

BBN-SKN-101
Norska 1A
         lärare: Nikolett Kovács, 0
         tid: tisdag, 11.00-12.30
         rum: 151

BBN-SKS-101
Svenska 1A
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: onsdag, 13.00-14.30
         rum: 144

BBN-SKD-102
Danska 1B
         lärare: Gábor Csúr, doktorand / Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: tisdag, 13.00-13.45 / onsdag, 14.30-15.15
         rum: 245 / 152

BBN-SKN-102
Norska 1B
         lärare: Ildikó Vaskó, docent / Cecilie Hauglund, lektor
         tid: tisdag, 12.30-13.15 / fredag, 10.00-10.45
         rum: 151 / 137

BBN-SKS-102
Svenska 1B
         lärare: Péter Mádl, docent / Ildikó Annus, assistent
         tid: onsdag, 14.30-15.15 / fredag, 10.00-10.45
         rum: 144 / 151

BBN-SKD16-103
Danska 1C
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: onsdag, 13.00-14.30
         rum: 152

BBN-SKN16-103
Norska 1C
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: fredag, 10.45-12.15
         rum: 137

BBN-SKS16-103
Svenska 1C
         lärare: Ildikó Annus, assistent
         tid: fredag, 8.30-10.00
         rum: 151

BBN-SKD16-104
Danska 1D
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: torsdag, 10.30-12.00
         rum: 151

BBN-SKN16-104
Norska 1D
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: onsdag, 13.00-14.30
         rum: 137

BBN-SKS16-104
Svenska 1D
         lärare: Jon-Erik Egerszegi, lektor
         tid: tisdag, 14.00-15.30
         rum: 122

BBN-SKA-141
Nordisk historia 1.
         lärare: Ildikó Annus, assistent
         tid: måndag, 12.00-12.45
         rum: 151

BBN-SKA-151
De nordiska länderna 1.
         lärare: Ildikó Annus, assistent
         tid: måndag, 13.00-13.45
         rum: 151

BBN-SKA16-211
Införing i nordisk lingvistik 1.
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: tisdag, 9.30-11.00
         rum: 151

BBN-SKA11-301
Införing i nordisk litteraturvetenskap 1.
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: onsdag, 10.00-11.30
         rum: 151


2:a terminen

BBN-GER11-101
Germanska språk och kulturer
         lärare: Károly Manherz, professor / Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: torsdag, 14.00-15.30 / onsdag, 11.15-12.00
         rum: A. ép. ea. / 151

BBN-SKD16-105
Danska 2A
         lärare: Gábor Csúr, doktorand
         tid: tisdag, 11.30-13.00
         rum: 137

BBN-SKN16-105
Norska 2A
         lärare: Nikolett Kovács, 0
         tid: tisdag, 11.00-12.30
         rum: 151

BBN-SKS16-105
Svenska 2A
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: onsdag, 13.00-14.30
         rum: 144

BBN-SKD16-106
Danska 2B
         lärare: Gábor Csúr, doktorand / Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: tisdag, 13.00-13.45 / onsdag, 13.00-13.45
         rum: 137 / 154

BBN-SKN16-106
Norska 2B
         lärare: Nikolett Kovács, 0 / Cecilie Hauglund, lektor
         tid: tisdag, 12.30-13.15 / torsdag, 9.00-9.45
         rum: 151 / 151

BBN-SKS16-106
Svenska 2B
         lärare: Péter Mádl, docent / Ildikó Annus, assistent
         tid: onsdag, 14.30-15.15 / fredag, 8.30-9.15
         rum: 144 / 151

BBN-SKD16-107
Danska 2C
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: onsdag, 13.45-15.15
         rum: 137

BBN-SKN16-107
Norska 2C
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: torsdag, 9.45-11.15
         rum: 151

BBN-SKS16-107
Svenska 2C
         lärare: Ildikó Annus, assistent
         tid: fredag, 9.15-10.45
         rum: 151

BBN-SKD16-108
Danska 2D
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: torsdag, 10.00-11.30
         rum: 154

BBN-SKN16-108
Norska 2D
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 14.00-15.30
         rum: 151

BBN-SKS16-108
Svenska 2D
         lärare: Måns Wadensjö, lektor
         tid: torsdag, 12.00-13.30
         rum: 233

BBN-SKA-142
Nordisk historia 2.
         lärare: Ildikó Annus, assistent
         tid: måndag, 11.00-11.45
         rum: 151

BBN-SKA-152
De nordiska länderna 2.
         lärare: Ildikó Annus, assistent
         tid: måndag, 12.00-12.45
         rum: 151

BBN-SKA18-212
Införing i nordisk lingvistik 2.
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: tisdag, 9.30-11.00
         rum: 151

BBN-SKA18-302
Införing i nordisk litteraturvetenskap 2.
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: onsdag, 9.30-11.00
         rum: 151

BBN-SKD18-001
Grundprov (danska)

BBN-SKN18-001
Grundprov (norska)

BBN-SKS18-001
Grundprov (svenska)Fackutbildning:


3:e terminen

BBN-SKD16-201
Danska 3A
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: tisdag, 10.00-11.30
         rum: 153

BBN-SKN16-201
Norska 3A
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: torsdag, 14.00-15.30
         rum: 154

BBN-SKS16-201
Svenska 3A
         lärare: Jon-Erik Egerszegi, lektor
         tid: onsdag, 12.30-14.00
         rum: 154

BBN-SKD16-202
Danska 3B
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: torsdag, 12.00-13.30
         rum: 113

BBN-SKN16-202
Norska 3B
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: tisdag, 12.00-13.30
         rum: 152

BBN-SKS16-202
Svenska 3B
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: torsdag, 12.00-13.30
         rum: 123

BBN-SKD16-203
Danska 3C
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: onsdag, 10.00-11.30
         rum: 153

BBN-SKN16-203
Norska 3C
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 10.00-11.30
         rum: 253

BBN-SKS16-203
Svenska 3C
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: tisdag, 8.30-10.00
         rum: 122

BBN-SKD16-221
Dansk deskriptiv grammatik 1A
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: onsdag, 16.00-16.45
         rum: 151

BBN-SKN16-221
Norsk deskriptiv grammatik 1A
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: tisdag, 14.00-14.45
         rum: 154

BBN-SKS16-221
Svensk deskriptiv grammatik 1A
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: torsdag, 10.00-10.45
         rum: 121

BBN-SKD16-701
Dansk deskriptiv grammatik 1B
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: onsdag, 16.45-17.30
         rum: 151

BBN-SKN16-701
Norsk deskriptiv grammatik 1B
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: tisdag, 14.45-15.30
         rum: 154

BBN-SKS16-701
Svensk deskriptiv grammatik 1B
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: torsdag, 10.45-11.30
         rum: 121

BBN-SKD16-311
Dansk litteratur 1A
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 9.15-10.00
         rum: 113

BBN-SKN16-311
Norsk litteratur 1A
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: fredag, 13.00-13.45
         rum: 253

BBN-SKS16-311
Svensk litteratur 1A
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: fredag, 14.30-15.15
         rum: 112

BBN-SKD16-711
Dansk litteratur 1B
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 10.00-10.45
         rum: 113

BBN-SKN16-711
Norsk litteratur 1B
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: fredag, 13.45-14.30
         rum: 253

BBN-SKS16-711
Svensk litteratur 1B
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: fredag, 15.15-16.00
         rum: 112

BBN-SKA11-331
Interskandinavisk kommunikation
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: måndag, 12.00-13.30
         rum: 245


4:e terminen

BBN-SKD16-204
Danska 4A
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: tisdag, 10.00-11.30
         rum: 233

BBN-SKN16-204
Norska 4A
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 10.00-11.30
         rum: 144

BBN-SKS16-204
Svenska 4A
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: torsdag, 12.15-13.45
         rum: 152

BBN-SKD16-205
Danska 4B
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: onsdag, 10.00-11.30
         rum: 121

BBN-SKN16-205
Norska 4B
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: tisdag, 12.00-13.30
         rum: 121

BBN-SKS16-205
Svenska 4B
         lärare: Ildikó Annus, assistent
         tid: tisdag, 10.00-11.30
         rum: 124

BBN-SKD16-206
Danska 4C
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: torsdag, 12.00-13.30
         rum: 113

BBN-SKN16-206
Norska 4C
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: onsdag, 13.30-15.00
         rum: 124

BBN-SKS16-206
Svenska 4C
         lärare: Måns Wadensjö, lektor
         tid: tisdag, 12.00-13.30
         rum: 123

BBN-SKD16-222
Dansk deskriptiv grammatik 2A
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: måndag, 16.30-17.15
         rum: 151

BBN-SKN16-222
Norsk deskriptiv grammatik 2A
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: tisdag, 14.00-14.45
         rum: 154

BBN-SKS16-222
Svensk deskriptiv grammatik 2A
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: torsdag, 10.30-11.15
         rum: 152

BBN-SKD16-702
Dansk deskriptiv grammatik 2B
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: måndag, 17.15-18.00
         rum: 151

BBN-SKN16-702
Norsk deskriptiv grammatik 2B
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: tisdag, 14.45-15.30
         rum: 154

BBN-SKS16-702
Svensk deskriptiv grammatik 2B
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: torsdag, 11.15-12.00
         rum: 152

BBN-SKD16-312
Dansk litteratur 2A
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 9.15-10.00
         rum: 113

BBN-SKN16-312
Norsk litteratur 2A
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: torsdag, 12.00-12.45
         rum: 151

BBN-SKS16-312
Svensk litteratur 2A
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: fredag, 14.30-15.15
         rum: 144

BBN-SKD-712
Dansk litteratur 2B
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 10.00-10.45
         rum: 113

BBN-SKN-712
Norsk litteratur 2B
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: torsdag, 12.45-13.30
         rum: 151

BBN-SKS-712
Svensk litteratur 2B
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: fredag, 15.15-16.00
         rum: 144

BBN-SKA11-341
Nordisk litteratur- och idéhistoria A
         lärare: András Masát, professor
         tid: tisdag, 17.00-18.30
         rum: 151

BBN-SKA11-721
Nordisk litteratur- och idéhistoria B
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: tisdag, 9.00-9.45
         rum:  137


5:e terminen

BBN-SKD16-741
Danska 5A
         lärare: Gábor Csúr, doktorand
         tid: torsdag, 14.00-15.30
         rum: 113

BBN-SKN16-741
Norska 5A
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: måndag, 14.00-15.30
         rum: 253

BBN-SKS16-741
Svenska 5A
         lärare: Jon-Erik Egerszegi, lektor
         tid: tisdag, 12.00-13.30
         rum: 123

BBN-SKD16-742
Danska 5B
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: tisdag, 14.00-15.30
         rum: 113

BBN-SKN16-742
Norska 5B
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: torsdag, 12.00-13.30
         rum: 152

BBN-SKS16-742
Svenska 5B
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: torsdag, 8.30-10.00
         rum: 122

BBN-SKA16-231
Nordisk språkhistoria 1A
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: onsdag, 13.30-14.15
         rum: 151

BBN-SKA16-731
Nordisk språkhistoria 1B
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: onsdag, 14.15-15.00
         rum: 151

BBN-SKD16-313
Dansk litteratur 3A
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 11.00-11.45
         rum: 113

BBN-SKN16-313
Norsk litteratur 3A
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 12.00-12.45
         rum: 137

BBN-SKS16-313
Svensk litteratur 3A
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: fredag, 13.00-13.45
         rum: 144

BBN-SKD16-713
Dansk litteratur 3B
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 11.45-12.30
         rum: 113

BBN-SKN16-713
Norsk litteratur 3B
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 12.45-13.30
         rum: 137

BBN-SKS16-713
Svensk litteratur 3B
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: fredag, 13.45-14.30
         rum: 144

BBN-SKA11-351
Nordisk kulturhistoria A
         lärare: Jon-Erik Egerszegi, lektor / Carina Bagge Vestergaard, lektor / Cecilie Hauglund, lektor
         tid: torsdag, 16.00-17.30
         rum: 151


6:e terminen

BBN-SKD16-751
Danska 6A
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor
         tid: tisdag, 12.00-13.30
         rum: 113

BBN-SKN16-751
Norska 6A
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor
         tid: tisdag, 10.00-11.30
         rum: 113

BBN-SKS16-751
Svenska 6A
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: fredag, 11.00-12.30
         rum: 122

BBN-SKD16-752
Danska 6B
         lärare: Gábor Csúr, doktorand
         tid: torsdag, 14.00-15.30
         rum: 113

BBN-SKN16-752
Norska 6B
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: onsdag, 13.00-14.30
         rum: 213

BBN-SKS16-752
Svenska 6B
         lärare: Måns Wadensjö, lektor
         tid: tisdag, 10.00-11.30
         rum: 152

BBN-SKA16-232
Nordisk språkhistoria 2A
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: måndag, 14.00-14.45
         rum: 151

BBN-SKA11-732
Nordisk språkhistoria 2B
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: måndag, 14.45-15.30
         rum: 151

BBN-SKD16-314
Dansk litteratur 4A
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 11.00-11.45
         rum: 113

BBN-SKN16-314
Norsk litteratur 4A
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 12.00-12.45
         rum: 122

BBN-SKS16-314
Svensk litteratur 4A
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: fredag, 13.00-13.45
         rum: 112

BBN-SKD16-714
Dansk litteratur 4B
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 11.45-12.30
         rum: 113

BBN-SKN16-714
Norsk litteratur 4B
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 12.45-13.30
         rum: 122

BBN-SKS16-714
Svensk litteratur 4B
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: fredag, 13.45-14.30
         rum: 112

BBN-SKA16-361
Fornnordisk litteratur och kultur A
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: onsdag, 15.00-16.30
         rum: 151

BBN-SKD-901
Slutuppsats (danska)

BBN-SKN-901
Slutuppsats (norska)

BBN-SKS-901
Slutuppsats (svenska)

BBN-SKD-902
Slutexamen (danska)

BBN-SKN-902
Slutexamen (norska)

BBN-SKS-902
Slutexamen (svenska)