INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N ELista över alla BA kurser

Grundutbildning:

1:a terminen

BBN-XFI11-101 Filosofihistoria
BBN-FLN11-101 Grundkurs i lingvistik
BBN-FLI11-101 Grundkurs i litteraturvetenskap
BBN-SKD-101 Danska 1A
BBN-SKN-101 Norska 1A
BBN-SKS-101 Svenska 1A
BBN-SKD-102 Danska 1B
BBN-SKN-102 Norska 1B
BBN-SKS-102 Svenska 1B
BBN-SKD16-103 Danska 1C
BBN-SKN16-103 Norska 1C
BBN-SKS16-103 Svenska 1C
BBN-SKD16-104 Danska 1D
BBN-SKN16-104 Norska 1D
BBN-SKS16-104 Svenska 1D
BBN-SKA-141 Nordisk historia 1.
BBN-SKA-151 De nordiska länderna 1.
BBN-SKA16-211 Införing i nordisk lingvistik 1.
BBN-SKA11-301 Införing i nordisk litteraturvetenskap 1.

2:a terminen

BBN-GER11-101 Germanska språk och kulturer
BBN-SKD16-105 Danska 2A
BBN-SKN16-105 Norska 2A
BBN-SKS16-105 Svenska 2A
BBN-SKD16-106 Danska 2B
BBN-SKN16-106 Norska 2B
BBN-SKS16-106 Svenska 2B
BBN-SKD16-107 Danska 2C
BBN-SKN16-107 Norska 2C
BBN-SKS16-107 Svenska 2C
BBN-SKD16-108 Danska 2D
BBN-SKN16-108 Norska 2D
BBN-SKS16-108 Svenska 2D
BBN-SKA-142 Nordisk historia 2.
BBN-SKA-152 De nordiska länderna 2.
BBN-SKA18-212 Införing i nordisk lingvistik 2.
BBN-SKA18-302 Införing i nordisk litteraturvetenskap 2.
BBN-SKD18-001 Grundprov (danska)
BBN-SKN18-001 Grundprov (norska)
BBN-SKS18-001 Grundprov (svenska)


Fackutbildning:

3:e terminen

BBN-SKD16-201 Danska 3A
BBN-SKN16-201 Norska 3A
BBN-SKS16-201 Svenska 3A
BBN-SKD16-202 Danska 3B
BBN-SKN16-202 Norska 3B
BBN-SKS16-202 Svenska 3B
BBN-SKD16-203 Danska 3C
BBN-SKN16-203 Norska 3C
BBN-SKS16-203 Svenska 3C
BBN-SKD16-221 Dansk deskriptiv grammatik 1A
BBN-SKN16-221 Norsk deskriptiv grammatik 1A
BBN-SKS16-221 Svensk deskriptiv grammatik 1A
BBN-SKD16-701 Dansk deskriptiv grammatik 1B
BBN-SKN16-701 Norsk deskriptiv grammatik 1B
BBN-SKS16-701 Svensk deskriptiv grammatik 1B
BBN-SKD16-311 Dansk litteratur 1A
BBN-SKN16-311 Norsk litteratur 1A
BBN-SKS16-311 Svensk litteratur 1A
BBN-SKD16-711 Dansk litteratur 1B
BBN-SKN16-711 Norsk litteratur 1B
BBN-SKS16-711 Svensk litteratur 1B
BBN-SKA11-331 Interskandinavisk kommunikation

4:e terminen

BBN-SKD16-204 Danska 4A
BBN-SKN16-204 Norska 4A
BBN-SKS16-204 Svenska 4A
BBN-SKD16-205 Danska 4B
BBN-SKN16-205 Norska 4B
BBN-SKS16-205 Svenska 4B
BBN-SKD16-206 Danska 4C
BBN-SKN16-206 Norska 4C
BBN-SKS16-206 Svenska 4C
BBN-SKD16-222 Dansk deskriptiv grammatik 2A
BBN-SKN16-222 Norsk deskriptiv grammatik 2A
BBN-SKS16-222 Svensk deskriptiv grammatik 2A
BBN-SKD16-702 Dansk deskriptiv grammatik 2B
BBN-SKN16-702 Norsk deskriptiv grammatik 2B
BBN-SKS16-702 Svensk deskriptiv grammatik 2B
BBN-SKD16-312 Dansk litteratur 2A
BBN-SKN16-312 Norsk litteratur 2A
BBN-SKS16-312 Svensk litteratur 2A
BBN-SKD-712 Dansk litteratur 2B
BBN-SKN-712 Norsk litteratur 2B
BBN-SKS-712 Svensk litteratur 2B
BBN-SKA11-341 Nordisk litteratur- och idéhistoria A
BBN-SKA11-721 Nordisk litteratur- och idéhistoria B

5:e terminen

BBN-SKD16-741 Danska 5A
BBN-SKN16-741 Norska 5A
BBN-SKS16-741 Svenska 5A
BBN-SKD16-742 Danska 5B
BBN-SKN16-742 Norska 5B
BBN-SKS16-742 Svenska 5B
BBN-SKA16-231 Nordisk språkhistoria 1A
BBN-SKA16-731 Nordisk språkhistoria 1B
BBN-SKD16-313 Dansk litteratur 3A
BBN-SKN16-313 Norsk litteratur 3A
BBN-SKS16-313 Svensk litteratur 3A
BBN-SKD16-713 Dansk litteratur 3B
BBN-SKN16-713 Norsk litteratur 3B
BBN-SKS16-713 Svensk litteratur 3B
BBN-SKA11-351 Nordisk kulturhistoria A

6:e terminen

BBN-SKD16-751 Danska 6A
BBN-SKN16-751 Norska 6A
BBN-SKS16-751 Svenska 6A
BBN-SKD16-752 Danska 6B
BBN-SKN16-752 Norska 6B
BBN-SKS16-752 Svenska 6B
BBN-SKA16-232 Nordisk språkhistoria 2A
BBN-SKA11-732 Nordisk språkhistoria 2B
BBN-SKD16-314 Dansk litteratur 4A
BBN-SKN16-314 Norsk litteratur 4A
BBN-SKS16-314 Svensk litteratur 4A
BBN-SKD16-714 Dansk litteratur 4B
BBN-SKN16-714 Norsk litteratur 4B
BBN-SKS16-714 Svensk litteratur 4B
BBN-SKA16-361 Fornnordisk litteratur och kultur A
BBN-SKD-901 Slutuppsats (danska)
BBN-SKN-901 Slutuppsats (norska)
BBN-SKS-901 Slutuppsats (svenska)
BBN-SKD-902 Slutexamen (danska)
BBN-SKN-902 Slutexamen (norska)
BBN-SKS-902 Slutexamen (svenska)