INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N EGenom att delta i Skandinaviska Institutionens filologiska utbildning kommer studenterna att tillägna sig gedigna kunskaper och olika färdigheter. Studenterna erhåller framför allt kunskaper inom filologi och skandinavistik, språk och kultur. Vidare erhåller studenterna kunskaper om Skandinaviens historia och kultur, de skandinaviska ländernas litteraturer, samt de skandinaviska språkens system, dess funktion och mekanismer. Studenterna kan välja mellan två utbildningsmoduler: den filologiska modulen (FI) samt modulen Kulturförmedling och översättning (KK).

Inom ramarna för MA-utbildningen har studenterna möjlighet att fördjupa sig i språk och filologi, vilket i sin tur kan betraktas som en förberedelse för dem som tänker studera vidare på forskarnivå. Studenter som har MA i skandinavistik har möjlighet att gå vidare till doktorandutbildningen. Skandinaviska Institutionen erbjuder forskarutbildning i litteraturvetenskap och språkvetenskap. Det viktiga syftet med MA-utbildningen är att ge både teoretiska och praktiska kunskaper inom språkvetenskap, litteraturvetenskap och kulturvetenskap, samt den vetenskapliga forskningens områden och metoder. Genom att tillägna sig dessa kunskaper har studenterna en gedigen grund för fortsatta studier på forskarnivå.

Förutsättning för ansökan:
- BA-examen i skandinavistik, eller
- en likvärdig examen avlagd utomlands, eller
- specialisering i skandinavistik på 50 poäng