INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N ESchemat med alla MA kurser
(vårterminen läsåret 2018/2019)

1:a terminen

BMA-SKAD16-111
Den nordiska litteraturvetenskapens metodologi (f) FI
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: fredag, 10.00-10.45
         rum: 153

BMA-SKAD-112
Den nordiska litteraturvetenskapens metodologi (s)
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: fredag, 10.45-12.15
         rum: 153

BMA-SKAD16-113
Den nordiska språkvetenskapens metodologi (f) FI
         lärare: Péter Ács, docent / Ildikó Vaskó, docent
         tid: fredag, 13.00-13.45
         rum: 151

BMA-SKAD-114
Den nordiska språkvetenskapens metodologi (s)
         lärare: Péter Ács, docent / Ildikó Vaskó, docent
         tid: fredag, 13.45-15.15
         rum: 151

BMA-SKAD-115
swe KK
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt / Vanda Péteri, assistent
         tid: onsdag, 11.30-12.15
         rum: 113

BMA-SKAD-116
swe KK
         lärare: Ildikó Annus, assistent / Zsófia Dériné, doktorand
         tid: torsdag, 14.00-14.45
         rum:  152

BMA-SKAD-117
swe KK
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: onsdag, 14.00-15.30
         rum: 154

BMA-SKDD-125
Danska 1
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt / Carina Bagge Vestergaard, lektor / Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 13.00-14.30 / tisdag, 12.00-13.30 / onsdag, 9.15-10.45
         rum: 113 / 113 /  107

BMA-SKND-125
Norska 1
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor / Cecilie Hauglund, lektor / Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: tisdag, 14.00-15.30 / onsdag, 10.00-11.30 / torsdag, 10.00-11.30
         rum: 152 / 109 / 109

BMA-SKSD-125
Svenska 1
         lärare: Vanda Péteri, assistent / Jon-Erik Egerszegi, lektor / Ildikó Annus, assistent
         tid: tisdag, 10.00-11.30 / onsdag, 10.00-11.30 / torsdag, 10.00-11.30
         rum: 123 / 123 / 123

BMA-SKAD17-127
Nordisk kulturhistoria (f) FI
         lärare: Ildikó Annus, assistent
         tid: måndag, 15.30-17.00
         rum: 113

BMA-SKAD16-131
Fornnordisk litteratur (f)
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: måndag, 14.00-14.45
         rum: 151

BMA-SKAD16-132
Fornnordisk litteratur (s)
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: måndag, 14.45-15.30
         rum: 151

BMA-SKAD16-135
Interskandinavisk kommunikation 1 FI
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor / Jon-Erik Egerszegi, lektor / Cecilie Hauglund, lektor
         tid: torsdag, 16.00-17.30
         rum: 151


2:a terminen

BMA-SKAD-217
swe KK
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: onsdag, 14.00-15.30
         rum:  154

BMA-SKAD-220
swe KK
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: tisdag, 10.00-11.30
         rum: 135

BMA-SKAD-221
Komparativ nordisk litteraturhistoria (s)
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 13.00-13.45
         rum: 113

BMA-SKAD-222
Komparativ nordisk litteraturhistoria (s)
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: måndag, 13.45-14.30
         rum: 113

BMA-SKAD16-223
Nordisk språkhistoria (f)
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: torsdag, 12.00-12.45
         rum: 153

BMA-SKAD-224
Nordisk språkhistoria (s) FI
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: torsdag, 12.45-13.30
         rum: 153

BMA-SKDD-225
Danska 2
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor / Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: tisdag, 14.00-15.30 / onsdag, 9.15-10.45
         rum: 107 / 113

BMA-SKSD-225
Svenska 2
         lärare: Måns Wadensjö, lektor / Ildikó Annus, assistent
         tid: onsdag, 10.00-11.30 / torsdag, 10.00-11.30
         rum: 152 / 153

BMA-SKND-225
Norska 2
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor / Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: onsdag, 10.00-11.30 / torsdag, 10.00-11.30
         rum: 109 / 113

BMA-SKDD-226
swe KK
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: onsdag, 10.45-12.15
         rum:  107

BMA-SKND-226
swe KK
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: onsdag, 18.00-19.30
         rum:  109

BMA-SKSD-226
swe KK
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: onsdag, 8.30-10.00
         rum: 239

BMA-SKDD16-229
Dansk litteratur 1 (f)
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: tisdag, 12.00-12.45
         rum: 107

BMA-SKDD16-230
Dansk litteratur 1 (s)
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: tisdag, 12.45-13.30
         rum: 107

BMA-SKND16-229
Norsk litteratur 1 (f)
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: tisdag, 12.00-12.45
         rum: 113

BMA-SKND16-230
Norsk litteratur 1 (s)
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: tisdag, 12.45-13.30
         rum: 113

BMA-SKSD16-229
Svensk litteratur 1 (f)
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: fredag, 11.30-12.15
         rum: 105

BMA-SKSD16-230
Svensk litteratur 1 (s)
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: fredag, 12.15-13.00
         rum: 105

BMA-SKDD-231
Dansk deskriptiv grammatik (f)
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: onsdag, 17.00-17.45
         rum: 113

BMA-SKDD-232
Dansk deskriptiv grammatik (s)
         lärare: Péter Ács, docent
         tid: onsdag, 17.45-18.30
         rum: 113

BMA-SKND-231
Norsk deskriptiv grammatik (f)
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: onsdag, 16.00-16.45
         rum: 154

BMA-SKND-232
Norsk deskriptiv grammatik (s)
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: onsdag, 16.45-17.30
         rum: 154

BMA-SKSD-231
Svensk deskriptiv grammatik (f)
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: fredag, 9.00-9.45
         rum: 122

BMA-SKSD-232
Svensk deskriptiv grammatik (s)
         lärare: Vanda Péteri, assistent
         tid: fredag, 9.45-10.30
         rum: 122

BMA-SKAD-245
swe KK
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: onsdag, 16.00-18.15
         rum:  105


3:e terminen

BMA-SKAD17-240
Edition - från den strukturerade texten till läsaren
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: onsdag, 16.00-17.30
         rum: 105

BMA-SKDD-325
Danska 3
         lärare: Carina Bagge Vestergaard, lektor / Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: tisdag, 12.00-13.30 / hétfő, 11.00-12.30
         rum: 113 / 107

BMA-SKND-325
Norska 3
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor / Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: onsdag, 10.00-11.30 / szerda, 13.30-15.00
         rum: 109 / 212

BMA-SKSD-325
Svenska 3
         lärare: Vanda Péteri, assistent / Jon-Erik Egerszegi, lektor
         tid: tisdag, 12.00-13.30 / szerda, 10.00-11.30
         rum: 214 / 123

BMA-SKDD16-331
Dansk litteratur 2 (f)
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: onsdag, 10.30-11.15
         rum: 113

BMA-SKDD16-332
Dansk litteratur 2 (s)
         lärare: Anita Soós, universitetsadjunkt
         tid: onsdag, 11.15-12.00
         rum: 113

BMA-SKND16-331
Norsk litteratur 2 (f)
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: torsdag, 12.00-12.45
         rum: 153

BMA-SKND16-332
Norsk litteratur 2 (s)
         lärare: Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: torsdag, 12.45-13.30
         rum: 153

BMA-SKDD-326
swe KK

BMA-SKND-326
swe KK

BMA-SKSD-326
swe KK

BMA-SKSD16-331
Svensk litteratur 2 (f)
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: fredag, 11.30-12.15
         rum: 105

BMA-SKSD16-332
Svensk litteratur 2 (s)
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: fredag, 12.15-13.00
         rum: 105

BMA-SKAD16-334
Slutuppsatsseminarium 1

BMA-SKAD-336
Valfri litteraturkurs 1 (f) FI

BMA-SKAD-337
Valfri litteraturkurs 1 (s) FI

BMA-SKAD-338
Valfri kurs i deskriptiv grammatik 1 (f) FI

BMA-SKAD-339
Valfri kurs i deskriptiv grammatik 1 (s) FI

BMA-SKAD17-344
Valfri specialkurs FI


4:e terminen


BMA-SKND-425 Norska 4 FI
         lärare: Cecilie Hauglund, lektor / Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: onsdag, 10.00-11.30 / torsdag, 10.00-11.30
         rum: 123 / 121


BMA-SKSD-425 Svenska 4 FI
         lärare: Måns Wadensjö, lektor / Vanda Péteri, assistent
         tid: onsdag, 10.00-11.30 / tisdag, 8.30-10.00
         rum: 152 / 123


BMA-SKAD-434 Slutuppsatsseminarium 2