INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N ELista över alla MA kurser med kursinnehåll
1:a terminen

BMA-SKAD16-111 Den nordiska litteraturvetenskapens metodologi (f) FI
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-902/


BMA-SKAD-112 Den nordiska litteraturvetenskapens metodologi (s)
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-902/


BMA-SKAD16-113 Den nordiska språkvetenskapens metodologi (f) FI
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-902/


BMA-SKAD-114 Den nordiska språkvetenskapens metodologi (s)
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-902/


BMA-SKAD-115 swe KK
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-116 swe KK
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-117 swe KK
(prov, 2 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/


BMA-SKDD-125 Danska 1
(kursbetyg, 6 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: BBN-SKD-902/


BMA-SKND-125 Norska 1
(kursbetyg, 6 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: BBN-SKN-902/


BMA-SKSD-125 Svenska 1
(kursbetyg, 6 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: BBN-SKS-902/


BMA-SKAD17-127 Nordisk kulturhistoria (f) FI
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-902/


X Nordisk kulturhistoria (s) FI
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning:  BBN-SKD/SKN/SKS-902/


BMA-SKAD16-131 Fornnordisk litteratur (f)
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-902/


BMA-SKAD16-132 Fornnordisk litteratur (s)
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: BBN-SKD-902/


BMA-SKAD16-135 Interskandinavisk kommunikation 1 FI
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: BBN-SKD/SKN/SKS-902/


2:a terminen

BMA-SKAD-217 swe KK
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-220 swe KK
(prov, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-221 Komparativ nordisk litteraturhistoria (s)
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-222 Komparativ nordisk litteraturhistoria (s)
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD16-223 Nordisk språkhistoria (f)
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-224 Nordisk språkhistoria (s) FI
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/


BMA-SKDD-225 Danska 2
(kursbetyg, 4 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/


BMA-SKSD-225 Svenska 2
(kursbetyg, 4 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKND-225 Norska 2
(kursbetyg, 4 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/


BMA-SKDD-226 swe KK
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/


BMA-SKND-226 swe KK
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/


BMA-SKSD-226 swe KK
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/


BMA-SKDD16-229 Dansk litteratur 1 (f)
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/


BMA-SKDD16-230 Dansk litteratur 1 (s)
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/


BMA-SKND16-229 Norsk litteratur 1 (f)
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/


BMA-SKND16-230 Norsk litteratur 1 (s)
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/


BMA-SKSD16-229 Svensk litteratur 1 (f)
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKSD16-230 Svensk litteratur 1 (s)
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKDD-231 Dansk deskriptiv grammatik (f)
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/


BMA-SKDD-232 Dansk deskriptiv grammatik (s)
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/


BMA-SKND-231 Norsk deskriptiv grammatik (f)
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/


BMA-SKND-232 Norsk deskriptiv grammatik (s)
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/


BMA-SKSD-231 Svensk deskriptiv grammatik (f)
(prov, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKSD-232 Svensk deskriptiv grammatik (s)
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-245 swe KK
(kursbetyg, 3 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/


3:e terminen

BMA-SKAD17-240 Edition - från den strukturerade texten till läsaren
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 5 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKDD-325 Danska 3
(kursbetyg, 4 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/


BMA-SKND-325 Norska 3
(kursbetyg, 4 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/


BMA-SKSD-325 Svenska 3
(kursbetyg, 4 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKDD16-331 Dansk litteratur 2 (f)
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/


BMA-SKDD16-332 Dansk litteratur 2 (s)
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/


BMA-SKND16-331 Norsk litteratur 2 (f)
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/


BMA-SKND16-332 Norsk litteratur 2 (s)
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/


BMA-SKDD-326 swe KK
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/


BMA-SKND-326 swe KK
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/


BMA-SKSD-326 swe KK
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/


BMA-SKSD16-331 Svensk litteratur 2 (f)
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKSD16-332 Svensk litteratur 2 (s)
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD16-334 Slutuppsatsseminarium 1
(kursbetyg, 4 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-336 Valfri litteraturkurs 1 (f) FI
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-337 Valfri litteraturkurs 1 (s) FI
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-338 Valfri kurs i deskriptiv grammatik 1 (f) FI
(prov, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-339 Valfri kurs i deskriptiv grammatik 1 (s) FI
(kursbetyg, 1 timme/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD17-344 Valfri specialkurs FI
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: --/


4:e terminen

BMA-SKDD-425 Danska 4 FI
(kursbetyg, 4 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: danska)
/förutsättning: --/


BMA-SKND-425 Norska 4 FI
(kursbetyg, 4 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: norska)
/förutsättning: --/


BMA-SKSD-425 Svenska 4 FI
(kursbetyg, 4 timmar/vecka, 2 poäng, arbetsspråk: svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-434 Slutuppsatsseminarium 2
(kursbetyg, 4 timmar/vecka, 1 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-422 swe KK
(prov, 3 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: danska, norska, svenska)
/förutsättning: --/


BMA-SKDD-426 swe KK
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/


BMA-SKND-426 swe KK
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/


BMA-SKSD-426 swe KK
(kursbetyg, 2 timmar/vecka, 3 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/


BMA-SKAD-430 swe KK
(kursbetyg, 3 timmar/vecka, 4 poäng, arbetsspråk: ungerska)
/förutsättning: --/