INSTITUTIONEN FÖR SKANDINAVISKA SPRÅK OCH LITTERATURER
M D N ESpecialkurser (vårterminen läsåret 2018/2019)
    BBV-036.148 Svensk lexikologi
         lärare: Péter Mádl, docent
         tid: onsdag, 16.00-17.30
         rum: 105

    BBV-036.151 swe
         lärare: Ildikó Annus, assistent
         tid: måndag, 13.30-15.00
         rum: 122

    BBV-036.153 swe
         lärare: Péter Ács, docent / Zsófia Domsa, universitetsadjunkt
         tid: torsdag, 14.00-15.30
         rum: 151

    BBV-036.157 swe
         lärare: Ildikó Vaskó, docent
         tid: tisdag, 16.00-17.30
         rum: 154

    BBV-036.172 swe
         lärare: Lajos Marosán, docent
         tid: måndag, 8.30-10.00
         rum: R 448

    BBV-036.178 swe
         lärare: Lajos Marosán, docent
         tid: onsdag, 14.00-15.30
         rum: 448

    BBV-036.208 swe
         lärare: Ildikó Annus, assistent
         tid: torsdag, 8.30-10.00
         rum: 153

    BBV-036.209 swe
         lärare: Andrea Poros, 0
         tid: tisdag, 17.00-18.30
         rum: 137

    BBV-036.211 swe
         lärare: Gábor Csúr, PhD hallgató
         tid: torsdag, 16.00-17.30
         rum: 144

    BMA-SKAD-344.158 swe
         lärare: Lajos Marosán, docent
         tid: måndag, 14.00-15.30
         rum: 448

    BMA-SKAD17-344.209 swe
         lärare: Andrea Poros, 0
         tid: tisdag, 17.00-18.30
         rum: 137

    BMA-SKAD17-344.211 swe
         lärare: Gábor Csúr, PhD hallgató